BIURO TURYSTYKI SZKOLNEJ
ANNA BINKIEWICZ

59-700 Bolesławiec
ul. Zbigniewa Herberta 9

kom. 601 842 848
e-mail: btsbinkiewicz@wp.pl

NIP: 612-142-96-27
REGON: 021935295

O biurze

  • Anna Binkiewicz
    Anna Binkiewicz

Działalność biura skierowana jest na profesjonalne organizowanie wycieczek i imprez turystycznych dla grup szkolnych, przedszkolnych oraz zorganizowanych grup dorosłych.

Na życzenie klientów możliwe są modyfikacje programów oferowanych wycieczek. Jesteśmy w stanie zrealizować również wycieczki nie ujęte w ofercie.

Biuro wpisane jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego - nr 521/32/2012.

Biuro posiada gwarancję ubezpieczeniową wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych.

NIP: 612-142-96-27

REGON: 021935295

Biuro opracowuje i dostarcza kierownikom wycieczek szkolnych (nauczycielom) kompletną dokumentację wycieczki, tj. karty wycieczek i harmonogramy, w których podaje szczegółowy program wycieczki z celami i założeniami programowymi ( zgodne ze wzorem załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r). Do przesyłanych dokumentów biuro załącza również umowę na imprezę turystyczną, listy do ubezpieczenia (NNW i KL), listy dla ITD (Inspekcji Transportu Drogowego) zgodne ze wzorem załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.

Opiekunowie wycieczek szkolnych uczestniczą w imprezach bezpłatnie.

Właścicielka biura, Anna Binkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie (od 1996 r.) w organizacji i prowadzeniu wycieczek. Posiada uprawnienia wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego:
- pilota wycieczek (nr 88/2000),
- przewodnika sudeckiego (nr 18/LG/2002)
- kierownika wycieczek szkolnych

BIURO TURYSTYKI SZKOLNEJ
ANNA BINKIEWICZ
59-700 Bolesławiec
ul. Zbigniewa Herberta 9
kom. 601 842 848
e-mail: btsbinkiewicz@wp.pl
NIP: 612-142-96-27
REGON: 021935295